Tuesday, February 13, 2007

ANAY NG LIPUNAN


Volume 1 Series 3 Newsletter Date February 13, 2007

BAYAN MUNA INILILIHIM ANG KATOTOHANAN".....Ito ang pinakamainam na panahon para linisin ang Bushfire sa mga pinaghihinalaang mga ahente ng kaaway. Nilulunsad ng rehimeng Arroyo ang makahayop na operasyon para supilin ang mga mamamayan, ang mga partidong oposisyon, ang mga demokratikong organisasyong masa, ang midya at iba pa. Sa pagsabay ng ating ispesyal na operasyon dito, titingnan ng masa at mga alyado na ang mga berdugo ng kaaway ang may kagagawan sa pagpaslang at pananakot sa hanay ng mga ligal na organisasyon." Bahagi ng nakumpiskang dokumento ng CPP/NPA/NDF na pinamagatang "Paglilinis ng Bushfire sa mg Nakapasok na mga Ahente ng Kaaway."

Mas Grave sa Leyte-Oplan Ahos noon, Political Killings-Operation "Bushfire" ngayon - ito ang katotohanan kung bakit ang grupong kaliwa tulad ng BAYAN MUNA, ANAK PAWIS, GABRIELA, KARAPATAN, KMP, at PAMALAKAYA ay hindi nakikipagtulungan sa Melo Commission na binuo sa pagtugon ng panawagan ng mga International Human Rights Groups at pag snub sa "Dialogue" ng Task Force Usig para magawan ng solusyon ang patayang nagaganap at maparusahan ang mga salarin.

Gagawin ng mga makakaliwang grupo ang lahat ng kaparaanan upang maitago sa bawat Pilipino ang katotohanan kung sino ang nasa likod ng mga patayan. Nililinlang nila ang bawat kaisipan ng mamamayan sa pamamagitan ng rally at demonstrasyon at pinaparatangan ang gobyerno na siyang utak ng patayan upng patuloy nilang mailunsad ang Operation "Bushfire". Layuan ang mga Komunistang Grupo.
MGA ANAY NG LIPUNAN

Ang mga Party Lists ng BAYAN MUNA, ANAK PAWIS, GABRIELA, na pinamumunuan nina Satur Ocampo, Teddy Casino, Joel Virador, Rafael mariano, Crispin Beltran at ang legal front Organization na KARAPATAN ang mga tunay at pangunahing supporter ng mga NPA. Sila ang tunay na dahilan kung bakit lalong lumalakas at patuloy na naghahasik at nagdudulot ng karahasan at kaguluhan sa mga taong bayan. Sila rin ang dahilang kung bakit bumabagsak ang ating ekonomiya na siyang nagdudulot ng kahirapan sa taong bayan. Sana mamulat ang ating kaisipan, Magkaisa tayong sugpuin ang mga salot ng ating Lipunan. Tutulan ang karahasan. Isulong ang kapayapaan tungo sa ganap na kaunlaran.

1 comment:

John said...

Our leaders are also responsible for the spread of Communism in our country by their mock anti-Communism.