Monday, January 12, 2009

GREAT ACT OF LOVE

Volume III Series 1 Newsletter Date: January 13, 2009


A GREAT HUMAN ACT OF LOVE

A very unique and wonderful situation is happening wherein the greatest human act of love is shown. The Philippine National Police doctors will attend to the medical treatment and assess the medical situation of one Myra Bautista, a regular member of the New People’s Army regular guerilla force (amazona) that ambushed the elements of 418 Rizal Provincial Police Mobile Group on January 3, 2009 at around 2:55 pm at Sitio Calumpit, Bgy Macabud, Rodriguez, Rizal.

During said incident, members of the Communist Terrorists New People’s Army, using landmines and superior firepower ambushed the group of policemen killing 1 PNP, wounding 2 and abducted 3 others. In this figured treacherous assault, AKA Myra Bautista was wounded by the retaliating policemen, and was later traced at Our Lady of Lourdes hospital in Sta Mesa Manila. Subject wounded insurgent was transferred today at the PNP General Hospital by the caring Philippine National Police doctors who will be attending to all her medical needs.

Such a generous act is a marvelous manifestation of love from a victim to his adversary. Truly the Peacemakers are the children of God as what the Bible says by obeying the Lord’s command in the Bible (Mt 5:44 “Love your enemies”). May the people pray for these communist insurgents to learn to know the Almighty God and stop their evil atrocities.

Friday, October 17, 2008

COMMUNISM NOW DOWN TO THE LOWEST

Volume 2 Series 2 Newsletter Date: October 18, 2008
*
COMMUNISM NOW DOWN TO THE LOWEST IN THE PHILIPPINES

Despite the tremendous efforts of the Communist Party in the Philippines to destabilize the government, its popularity is at its lowest.

The Party is exerting all its best to mobilize its front organizations by using them in staging series of rallies against the government in order to create a scenario that will bring down the country’s economy to the lowest level. The Communists want to make it appear to their foreign and international supporters that they are on top of the whole situation so that more funds will be poured in to their armed struggle. But apparently, its efforts just proved to be futile with the negative results of their supposedly DAILY SHOW OF FORCE. As hard as they tried, turn out was just a mere handful of deceived people, oftentimes even less than 50 heads joined their programmed activities. This only proves to show that majority of the people are now tired of their propaganda and are prepared to just enjoy peace and harmony under a true democracy.

The masses have discovered that the communists are just using their so called “democracy” to destroy the genuine democracy. The people now are able to discern that what the communist insurgents are offering is just but a sham democracy.

The people have also known that these rascals are likewise using the church to attain their evil ultimate goal of destroying the government, a legitimate institution established by God. It was also unveiled to the public that the communists have even infiltrated the government one way or the other to destroy the government.

The people are now fed up with the "Wolves' in Sheep’s Clothing" who represent the opportunistic communist terrorists of the Communist Party of the Philippines and it's shield, the National Democratic Front. The people are witnessing the communists malicious intent, that of superficially support human rights but in reality they are maintaining an armed terrorist/cannibalistic component, the New Peoples Army (NPA) that is bent to sabotage, thievery and mass murder of all those that oppose the communist way of life. The groups that support them are their legal fronts: BAYAN MUNA, GABRIELA, ANAKPAWIS, KMU, ALLIANCE OF CONCERNED TEACHERS, ANAKBAYAN, MIGRANTE, COURAGE, KARAPATAN and other seemingly innocent advocacy groups that are undoubtedly secretly supporting the opportunistic communist terrorists of the New Peoples Army. The communists do not believe in parliamentary struggle. They believe that the only way for change is through a violent armed revolution to topple the democratic Republic of the Philippines, OUR PHILIPPINES, the only country God has given us.

At present, the people now are enjoying the real peace they longed for. The people are thankful of the government’s initiative to bring back peace and prosperity in the land. Though gradually this is being done, the signs of sustainability are ever present. The people are now proud of being a Filipino.

Only in this part of the world that a country has foreseen a forthcoming global crisis. A remarkable step was undertaken by the Filipino government. Ahead of others, the Philippines did an extra mile to strengthen our economy’s firmness before the world’s economy was shaken down.

THE END OF COMMUNISM IS ABOUT TO COME, IT IS INEVITABLE!

SO THE WORLD MAY KNOW!

Thursday, August 14, 2008

HINGGIL SA KOMUNISMOVolume II Series 1 Newsletter Date: August 14, 2008


MGA DAPAT MABATID NG MAMAMAYAN


Noong Disyembre 26, 1968, itinatag ng ilang aktibista sa pamumuno ni Jose Maria Sison, Alias Amado Guerrero at Armando Liwanag, ang Communist Party of the Philippines (CPP). Kinopya lamang nito ang mga istilo at programa ng komunistang rebolusyon sa Tsina ni Mao Ze Dong nuong 1930’s at 1940s. Iniidolo nito ang mga kaisipan at pagsusuri nina Karl Marx at Lenin na batay sa madugong paraan ng pag-agaw ng lapangyarihang estado.

Ang unang programa ng CPP ay ang pambansang demokratikong rebolusyon. Layunin nito ang pambansang pagpapalaya mula sa imperyalismo at piyudalismo. Ang ikalawang yugto naman ay ang paglalatag ng sosyalistang lipunan sa Pilipinas.

Tatlo ang sandata ng rebolusyon. Una, ang Partido Komunista ng Pilipinas (PKP o CPP). Ikalawa, ang Bagong Hukbong Bayan (BHB o NPA). At ikatlo ang Pambansang Demokratikong Prente o NDF. Ang Partido ang namumunong organo o utak ng rebolusyon. Ang NPA naman ang espada o kamay na bakal upang labanan at wasakin ang armadong lakas ng pamahalaan. Nagsisilbing kalasag ang NDF upang organisahin ang pinakamalawak na alyansa ng mamamayan para sa rebolusyon.

Panis na ang ideolohiyang komunismo at sosyalismo ng CPP-NPA. Malinaw ang aral sa mga karanasan ng nagdaang tatlong dekada. Masahol pa ito bilang solusyon sa sakit ng kahirapan at inhustisya na nais nitong lunasan. Sa halip na sagana, lalong pagkagutom at pagka-atrasado ang dinanas ng mga bayang napailalim sa komunistang estado. Nariyan ang mapait na kaso ng mga bayan sa dating Unyong Sobyet at Silangang Europa. Dito, laganap ang katiwalian, pagsupil sa karapatang pantao, mga panlilinlang, abuso at nepotismo.

Walang malusog na ekonomiya at pribadong negosyo ang umiral. Kontrolado ng partido komunista ang ekonomiya, media, kultura at pulitika. Marahas na sinusupil ang mga kritiko at kalayaang sibil ng mamamayan. Dalawang simbolo ang sumasagisag sa mapanupil, malupit at marahas na paghahari ng komunismo: ang Gulag archipelago sa Rusya at ang Cultural Revolution sa Tsina.

Kasunod ng People Power sa EDSA nuong 1986 ang paggiba sa paghahari ng komunismo sa Europa ng kanilang mga mamamayan. Ibinalik ang mas malayang lehislatura, eleksyon at mga demokratikong karapatan. Dahil dito, sumigla ang ekonomiya at nabuhay ang mga pribadong negosyo sa rehiyon.

Tanging ang Pilipinas at Nepal na lamang ang mga bayang may armadong komunistang rebelyon. Ang mga dating rebolusyonaryong kilusan ay namulat na sa mas mabisang paraan ng payapa at demokratikong paraan ng pagbabago.

Ligal na ang partido komunista sa Pilipinas dahil sa ‘repeal’ ng Anti-Subversion Law noong 1986. Ganunpaman, iginigiit pa rin ng CPP ang armado at marahas na paraan. Dahilan sa mga pagbabago sa pananaw at taktika, nagkawatak-watak ngayon ang kilusang komunista. Ang pinakamalakas at pinakamabangis sa lahat ay ang pakyon ni Sison, Rosal, mag-asawang Tiamzon at Satur Ocampo. Sila ang may control at naghahari sa New People’s Army at NDF.

Pumangalawa ang grupong RPP-ABB nina Nilo dela Cruz at Arturo Tabara na nakabase sa Negros at Panay. Nakipagkasundo sila sa gobyerno na “tugunan ang ugat ng kahirapan at rebelyon”.

Pumangatlo ang grupong Rebolusyonaryong Hukbong Bayan (RHB) na nasa Central Luzon, at mahigpit na karibal ng NPA sa rehiyon.

Pumang-apat ang grupong Sanlakas at BMP na nakabase sa National Capital Region. Ang pangkat na ito ay binuo ng pinaslang na si Ka Popoy Lagman na dating kasapi sa NCR CPP Regional Committee na buong-buong kumalas sa grupong Sison. Aktibo ito sa maraming hayag at legal na protesta at paglulunsad ng welga.

Ang panghuli ang AKBAYAN nina Eta Rosales, Walden Bello at Ric Reyes na tumatahak sa legal na pakikibaka.

2) Ano ang New People’s Army?


Itinatag noong Marso 29, 1969 ang New People’s Army ng pangkat ni Bernabe Buscayno alyas Kumander Dante na humiwalay sa HMB o dating mga HUK. Sila’y sumanib sa CPP ni Sison.

Ang NPA ay ang pangunahing organisasyon ng CPP. Ito ang pangtapat sa Armed Forces of the Philippines (AFP) at Philippine National Police (PNP). Ang marahas na pag-agaw ng kapangyarihan ang saligang stratehiya ng CPP-NPA.

Tinitiyak ng CPP ang hawak nito sa NPA sa pamamagitan ng partido at komisyong military na nagpapasunod sa NPA sa anumang iutos ng CPP. Sa loob ng 34 na taon, lumakas ang NPA hanggang sa rurok nito sa 25,000 armadong gerilyaq na nakakalat sa buong kapuluan. Humina ito ngayon sa 7,000 at nakakonsentra sa ilang probinsya.

Nilulunsad ng CPP-NPA ang estratehiyang kubkubin ang kalunsuran mula sa kanayunan sa pamamagitan ng matagalang digmaang bayan.

Ang mga gerilya ng NPA ay humahabilo at namumugad sa mga taong baryo na nagsisilbing panangga nila sa mga salakay ng AFP. Dinadamay nila ang mga bata upang humawak ng armas, maging kuryer o maniktik. Upang makalikom ng pondo, nagsasagaw sila ng krimen tulad ng Wakaoji kidnapping, hold-up sa mga banko at money changer, carnapping, pamemeke ng dolyar, iligal na logging, pagtatanim at pagtutulak ng marijuana na mula sa Mt. Province at iba pa. Inamin ito mismo ni Kintanar, ang dating hepe ng NPA na pinaslang din ng nasabing grupo nang kumalas na siya dito.

Totoo din na sinusuportahan ang NPA ng mga dayuhan. Nagpadala pa ang CPP ng delegasyon sa Tsina sa pamumuno nina Ibarra Tabionosa at Mario Miclat para ayusin ang padalang armas ng Tsina. Halimbawa nito’y ang MV Karagatan na nabisto at napigilan ng gubyerno nang ito’y dumaong sa Palawan, Isabela na karga ang mga armasnoong July 1972. Gayundin ang nangyari sa MV Dona Andrea II lumubog sa La Union noong 1974. Sa katunayan, maraming NPA ang ipinadala sa North Korea para magtreyning.

3) Ano ang National Democratic Front?

Kung NPA ang instrument ng dahas, ang National Democratic Front naman ang instrument ng CPP upang mapasok at mamanipula ang samahan ng mga sector. Itinatag ng CPP noong Nobyembre 1973 ang NDF na siyang nakatuon para akitin ang iba’t-ibang pwersang pulitikal, personahe, samahang sektoral, relihiyoso at propesyonal sa isang hanay, sa isang malawak na programa at sa ilalim ng pamumuno ng CPP.

Ang NDF , ayon sa plano ng CPP, ang magsisilbing binhi para sa pagtatayo ng pamahalaang koalisyon na hahalili sa demokratikong pamahalaan. Makikita ang control ng CPP sa NDF sa pamamagitan ng mga mayoryang samahang kabilang dito. Bukod sa CPP ay ang nilikha nitong samahan ng Kabataang Makabayan, Christians for National Liberation, at Malayang Kilusan ng Kababaihan (MAKIBAKA). May mga sangay ng CPP sa mga samahang ito na nagpapaandar ng buong organisasyon. Bukod pa, ang CPP lamang ang may sariling hukbo. Kayat walang ibang pwersa ang NDF kundi ang CPP-NPA lamang.

Gayunman, sa pamamagitan ng NDF, nagkakaroon ng malawak na lambat ng suportang pulitikal ang CPP at ang armadong paglaban ng NPA. Nakakapagtayo ito ng mga ligal at hayag na mga pampulitikang organisasyon ng iba’t-ibang uri at sektor at nakapaglunsad ito ng propaganda laban sa goberno at AFP na siyang nagpapahina rito.

4) Ano ang silbi ng mga “front organizations” ng CPP?

Sa unang yugto pa lamang, nakapagpalakas na ang CPP-NPA mula sa mga narerekruta na mga aktibistang kabataan at istudyante mula sa KM, SDK, LAKASDIWA, NUSP, at CEGP. Ginagamit nila ang mga hayag at ligal na organisasyon at institusyon bilang daluyan ng propaganda na kontra sa gobyerno at umaayon sa armadong rebolusyon. Sa pananaw at propaganda ng NDF, walang ginagawa at magagawang mabuti ang gobyerno. Ito ay laging inutil, tiwali at bulok kaya’t dapat wasakin at ibagsak. Sa kabilang dako, ipinipinta ng CPP-NPA ang sarili nila bilang laging mabuti, busilak at bayani ng masa. Para sa kanila, dapat laging itaguyod, ipagtanggol at palawakin itong nakapanloloko nilang imahe.

Sa mga organisasyon ng NDF nagbuo ng Core Group (CG) o grupong ubod na pinamumunuan ng isang sangay ng Partido. Ang CG ang tunay na namumuno sa ‘front organization’ at hindi ang mga hayag na lider nito. Kadalasan, hindi alam ng mga ordinaryong kasapi ang CG. Tanging ang mga pinaka-aktibo o pinakamasugid sa mga pagkilos at programa ng CPP-NPA ang kinukuhang kasapi ng CG.

Ang mga organisasyong sektoral naman ay nasa ilalim ng mga asanihan ng Partido. Halimbawa, ang kawanihan ng manggagawa o kawanihan ng kabataang-istudyante. Ito ang bumubuo sa lihim na grupo at samahan na naglulunsad ng mga demonstrasyon at iba pang militanteng pagkilos.

Upang higit na lumawak ang pwersang napapakilos, ang CPP o ang mga hayag na organisasyon ay nagbubuo ng mga alyansa. Ito ay batay sa panandalian o isahang isyu lamang at sa ibang kaso naman ay pangmatagalan. Halimbawa nito ang mga alyansa laban sa pagtaas ng presyo ng langis o PPA. Nakikiisa sila sa iba’t-ibang institusyon, samahan, at kilusan, hanggang buong-buong lamunin ng CPP at ng mga alagad nitong samahan ang mga ito. Ganito ang nabunyag sa United Church for Christ of the Philippines kung saan ang grupo ng Partido at maka-kaliwa ang namimili kung sinu-sino ang mamumuno sa institusyon at anong patakaran at programa ang ipapatupad.

Ang mga front organizations ay madaling magkaisa at magsama-sama dahil sa CPP lamang ito kumukuha at tumatanggap ng gabay at tagubilin. Sila ang mga sumusunod: Kilusang Mayo Uno (KMU) para sa mga manggagawa; Kilusang Magbubukid sa Pilipinas (KMP) para sa mga magsasaka; League of Filipino Students (LFS) para sa mga mag-aaral na siyang may control ng National Union of Students of the Philippines (NUSP) at College Editor’s Guild of the Philippines (CEGP). Kabataan para sa Pambansang Demokrasya (KPD) para sa mga kabataan sa komunidad; Gabriela para sa kababaihan; PAMALAKAYA para sa mga mangingisda; PISTON para sa mga drayber; COURAGE para sa mga kawani ng gobyerno.

Malaking tulong ang mga front organizations sa pagpapalakas ng CPP sa propaganda laban sa gobyerno. Lahat ng problema ng mamamayan at lahat ng negatibong nangyayari sa bansa ay lagging isinisisi sa gobyerno. Pinakikilos nila ang iba’t-ibang sektor na hilingin ang lahat sa pamahalaan. Sinusunggaban nila ang lahat ng pagkakataon sa midya para batikusin ang pangulo. Sa gayon, nais nilang mawalan ng tiwala, mapoot ang mamamayan sa demokratikong pamahalaan at mabigyan ng batayan para maibagsak ito.

Hindi lang salapi, tauhan, suportang materyal at pulitikal ang naaambag ng mga front organizations ng CPP sa armadong paglaban, naglulunsad din ito ng di-armado at pampulitikang atake laban sa AFP at PNP. Halimbawa nito’y ang grupong KARAPATAN na may sangay sa lahat ng rehiyon at nakatuon diumano sa pagtatanggol ng human rights. Dinudokumento daw nito ang mga human rights violations ng AFP at PNP ngunit kadalasa’y pinopropaganda lamang nila ito at binabaligtad ang katotohanan sa maka-NPA na paraan. Ang mga komunistang armado na napatay o nabihag sa mga enkwentro ay pinalilitaw nilang sibilyang magsasaka na minasaker daw ng mga sundalo o pulis ng gobyerno.

5) May kalayaan ba sa komunistang paghahari?

Makikita sa programa ng CPP-NPA ang layunin nitong itayo ang “Diktadura ng Proletaryado”. Sapagka’t ang CPP ay partido ng proletaryo, ibig sabihin nito, walang iba kundi ang diktadura ng CPP ang masusunod.

Ang isang idibidwal ay mabuting mamamayan kung sunod-sunuran siya sa mg utos ng CPP-NPA. Sa sandaling di na siya sumang-ayon sa utos ng partido, siya ay magiging “kaaway ng rebolusyon” o “kontra rebolusyon”. Madalas na walang batayan ang bansag na ito. Pawang si Sison at iilang lider ng CPP-NPA lamang ang nagpapasya kung ang isang idibidwal ay kaibigan o kaaway nila.

Mabigat ang parusa sa kaaway ng rebolusyon. Malimit na kapalit nito ang parusang kamatayan. Isang halimbawa ang Digos massacre sa Davao kung saan sa ilalim ng pamumuno ni Ka Benzar, pinagpapapatay ng NPA ang 40 bata’t matanda na kabilang sa anti-komunistang United Christian Church.

Pati ang mga kasama nila sa kilusan na umayaw na at tumututol sa CPP-NPA ay pinarurusahan din. Masasabing wala halos pinagkaiba sa sindikatong Mafia ang CPP-NPA. Hindi sila tumatanggap ng anumang batikos, lalong-lalo na kung galing ito sa mga dating lider o kasapi nila. Para sa pangkating Sison-Tiamzon-Ocampo, kanilang pinaniniwalaan na sila lang ang tanging tama, tanging tagapagtanggol ng masa at tanging bayani ng rebolusyon. Binabansagan nilang mga taksil, opotunista, ahente o alipures ng mga reaksyonaryo ang mga tumututol sa kanila. Ang pataksil na pagpatay sa mga dating kasama na humiwalay tulad nina Ka Hector Mabilangan, Father Balweg, Popoy Lagman at Rolly Kintanar ay ilang halimbawa ng karahasan ng CPP-NPA.

Walang human rights o karapatang pantao sa loob ng CPP-NPA. Sa mga akusado, hindi pantay ang paglilitis. Hindi malayang maipagtatanggol ng akusado ang sarili niya. Walang itinatakdang abogado para sa kanya at wala ring malinaw na proseso ng pagkakahati ng poder at trabaho ng paghuhukom. Sa ilalim ng “hukumang bayan” ng CPP-NPA, ang partido ang ‘complainant, judge, jury at excutioner’. Ang partido ang magrereklamo, ang partido ang maglilitis, at ang partido ang magpapatupad ng desisyon.

Maski sa loob ng partido, walang kalayaan ang mga kadre’t kasapi na hindi malapit kina Sison at Tiamzon. Lalo na matapos ibagsak ang diktadurang Marcos nuong 1980s, lumaganap and debate sa loob ng CPP at pagtuligsa sa liderato. Kasunod nito ay ang kampanya laban sa mga “Deep Penetration Agents” o DPAs daw sa loob ng CPP.

Maraming kadre’t kasapi ang tinortyor, ibinilanggo sa di makataong kondisyon. Sila’y walang pakundangang pinatay at binaon sa mga “mass graves”. Ayon kay Rodolfo Salas, dating puno ng CPP-NPA, mahigit sa 2,000 na mga kadre at kasapi ang pinatay ng CPP-NPA sa marahas nitong kampanya. Mahigit 500 ang binuwal sa Operation Missing Link (OPL) at Olympia sa Southern Tagalog at NCR; mahigit 1,000 sa kampanyang Ahos at Anaconda sa Mindanao. Sa librong “To suffer Thy Comrade” idinitalye ni Bobby Garcia ang kanyang pinagdaanang karahasan sa OPL.

6) Ano ang “Rebolusyonaryong Pagbubuwis”?

Ang “rebolusyonaryong pagbubuwis” ay paraan ng CPP-NPA upang lumikom ng pondo. Ayon sa kanila ito daw ay para sa pagsulong ng armadong rebolusyon at pagtatanggol sa masa. Pero ang katotohanan ay simpleng pangingikil at pangongotong lamang ito. Pinagbubuwis ng CPP ang mga negosyante at kontratista batay sa kanilang nais at hindi sa kita o tubo ng negosyo. Maging ordinaryong magsasaka ay nagbibigay ng buwis sa pamamagitan ng pagpapakain, sigarilyo, damit, gamit, ng sasakyan o kasangkapan. Maski ang mga kumakandidato ay pinapatawan ng bayarin para sa “permit to campaign”.

Hindi ito maituturing na pagbubuwis. Ang buwis ay may katapat na serbisyo. Wala namang ibinibigay na serbisyo ang CPP-NPA. Pawang pananakot at actual na terorismo at pagsira ng ari-arian ang gawi ng CPP-NPA. Sa isang probinsya lamang sa Southern Tagalog, nakakakolekta ang CPP ng aabot sa 3 milyong piso kada buwan. Hindi napupunta ito sa gamot, edukasyon, o imprastraktura ng mamamayan o negosyante. Sa halip, ito’y napupunta at nagagasta para sa marangyang pamumuhay ng iilang kadreng opisyal ng CPP kasama ang mga turistang rebolusyonaryo sa Netherlands sa pamumuno ni Sison.

Ang pwersahang pangongotong ng CPP-NPA ay patunay ng kanilang teroristang katangian at kawalan ng suporta ng mamamayan. Sinusunog nila ang mga bus kapag hindi nagbigay o kulang ang “buwis”. Pinasasabog nila ang mga tore ng kuryente, komunikasyon at kasangkapan ng mga kumpanyang pumalya ng bayad sa buwis. Bale-wala sa kanila ang perwisyong dinudulot nila sa mamamayan. Ang mahalaga ay ang makapangikil sila.

Kinakaltasan ng CPP-NPA maski ang ordinaryong masa. Hindi rin nakakatakas dito ang mga oportunista at takot na local na opisyal. Dagdag pa rito, upang kanilang mapalaki ang kita nila, sila na rin ang nagpapaandar o nagbubuwis pati na sa mga iligal na negosyo tulad ng illegal logging, pgdodroga o drug trafficking, jueteng at pagtatanim ng marijuana. Dapat tuloy nating tanungin: “Bakit maagap at malupit ang CPP-NPA sa pagparusa sa mga di-nagpapakotong na mga ligal na negosyante? Bakit malambot ang puso nito sa mga pusher, drug lords, illegal loggers at gambling lords?

7) Ano ang parliamentong pakikibaka ng CPP?

Sa madaling salita, ginagamit ng CPP ang demokrasya para wasakin ang demokrasya. Ito ang parliamentaryong pakikibaka ng CPP na gumagamit ng mga institusyon at proseso ng gobyerno para labanan, pahinain at paglao’y pabagsakin nito ang pamahalaan. Nang matalo ang Partido ng Bayan, itinatag ng CPP ang partidong Bayan Muna upang lumahok sa eleksyon at makaupo bilang Party list representative.

Hindi katulad ng partidong pulitikal, ang paglahok ng CPP sa eleksyon sa pamamagitan ng Bayan Muna ay taktika lamang para isulong ang istratehiya nito sa marahas na pag-agaw ng kapangyarihang pampulitika. Tulad ng ipinamalas ng tatlong kongresista ng Bayan Muna na pinamumunuan ni Satur Ocampo, dating myembro ng Komite Sentral ng CPP at tagapagsalita ng NDF. Ginagamit nila ang kongreso at ang pampublikong pondo para sa walang patlang na pagbatikos saq gubyerno at pagtatanggol sa komunistang kilusan.

Lumalahok din ang Bayan Muna sa eleksyon ng Barangay para bigyan ng ligal na mascara ang mga pagkontrol ng CPP-NPA sa mga barangays. Inaakit nila ang ibang mga pulitiko at partidong pulitikal, lalo na ang oposisyon, laban sa gobyerno. Sinasagkaan nila ang mga anti-teroristang batas at patakaran. Iwinawasiwas nila ang kanilang pampulitikang awtoridad para gipitin o pigilin ang AFP at PNP sa pagdaraos ng mga kampanyang anti-terorismo. Makikita ito sa pagdaraos ng imbestigasyon ng Kongreso sa mga gawa-gawang abuso ng AFP at PNP. Malaki ang kalamangan nila sa eleksyon dahil tumatayong pribadong hukbo ng Bayan Muna ang NPA.

8) Ano ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng gobyerno at CPP-NPA-NDF?

Sinimulan ang usapang pangkapayapaan sa pagitan ng Government of the Republic of the Philippines (GRP) at CPP-NDF noong 1986. Napuwersang pumasok sa usapan ang CPP-NDF dahil nawalan ito ng mahalagang batayan upang ituloy ang armadong paglaban sa panunumbalik ng demokrasya, sa pagpapalaya sa mga bihag na komunistang lider kabilang si Jose Maria Sison, at sa pagwawalang-bisa ng Anti-Subversion Law. Gayun pa man, kasabay ng usapan, naglunsad ang CPP-NPA ng mga pagpapasabog ng tulay at tore ng kuryente, mga asasinasyon at mga Kriminal na Gawain. Layunin sana nitong lisanin ng gobyerno ang usapan, magmukhang mabait ang NDF at magmukhang ang gobyerno ang ng gyera. Sa gayon, may katwiran na namang ipagpatuloy ng CPP ang ideolohiya nilang nakabatay sa marahas na rebolusyon.

Sa loob ng 17 taon, ganito lamang parati ang nagaganap sa usapang pangkapayapaan. Ginamit lang na taktika ng CPP-NPA-NDF ang usapan para makapagpalakas ng pampulitikang layunin at pwersang militar nito, para higit pang makapiga ng konsesyon sa GRP tulad ng pagpapalaya sa mga nadakip na lider ng CPP-NPA. Nitong huli, nagdesisyon si Pangulong Arroyo na suspendihin ang usapan sa harap ng sunod-sunod na pagpatay ng NPA kina Kongresista Aguinaldo at Punzalan, at sa mga sibilyang opisyal ng gobyerno. Nag-mungkahi si Pangulong Gloria ng mga hakbang para tugunan ang mga ugat ng rebelyon na hindi lalabag sa konstitusyon. Kahit hindi pa ito nababasa, tinanggihan na ang mungkahing ito ng CPP-NDF.

9) Maituturing bang terorista ang CPP-NPA-NDF?

Binabansagang terorista ang mga grupo ng taong gumagamit ng dahas at pananakot upang makamit ang kanilang mga layuning pampulitikal na kadalasa’y makasarili at di makatao. Ganito mismo ang pamamaraang gamit ng CPP-NPA. Ang kanilang hilig sa paggamit ng dahas ay bumibiktima, hindi lamang sa armadong yunit ng gobyerno, kundi mismo sa mga ordinaryong mamamayan kung saan mas marami na ang kanilang napatay, nasugatan, natortyor at nasabotahe.

Habang nananawagan ng kapayapaan ang mga front organizations nito, inuutusan naman ni Joma Sison ang CPP-NPA na paigtingin ang asasinasyon, pambobomba, pananabotahe, at paninira ng NPA. Hindi na ang police at military ang kanilang pangunahing target kundi ang ekonomiya. Makikita ito sa mga binobomba ng CPP-NPA tulad na lamang ng mga tore ng kuryente, komunikasyon, transportasyon at tulay. Bukod pa rito’y nagongotong din sila. Patunay ito na ang layunin ng CPP ay ang pigilin ang pag-unlad ng kanayunan at guluhin ang bayan.
Sa ibang bahagi ng kanayunan, lalo na sa mga liblib na lugar, naghahari ang NPA sa pamamagitan ng dahas at pananakot. Madalas at di makatao ang pagpatay ng CPP-NPA sa mga local na opisyal pati na rin sa mga ordinaryong mamamayan. Ayon pa nga sa ilang kumander ng NPA, sina Joma Sison ang mastermind ng pambobomba sa Plaza Miranda noong 1971.

Lumitaw din ang ugnayan ng CPP-NPA sa mga pandaigdigang terorista. Sa pamamagitan ng mga organisasyon, nakikipagtulungan at nakakalikom ng pondo ito sa mga dayuhang terorista. Noong Oktubre 2002, tumungo si Krispin Beltran ng Bayan Muna sa Iraq upang sumanib sa International Solidarity for Peace, alyansang binuo ni Saddam Hussein para kontrahin ang gyerang magdidis-arma sa kanyang rehimen ng mga mapamuksang sandata. Matapos makakuha ng pondo, sinimulan ng mga maka-komunistang grupo ang kampanyang anti-US at anti-war. Dahil sa pagmamando ng mga anti-US rali sa tulong ng mga front organizations ng CPP, napatalsik ang konsul ng Iraq sa Pilipinas. Dagdag pa rito, inamin mismo ng MILF at NPA na mayroon silang taktikal na kooperasyon. Ang treyning at sandata ng Abu Sayyaf at ng MILF ay pinaniniwalaang mula sa Al Qaeda ni Bin Laden at Saddam Hussein ng Iraq.

10) Ano ang idinulot ng rebelyon ng CPP-NPA?

Nagmistulang bangungot sa sambayanang Pilipino ang 39-taong rebelyon ng CPP-NPA. Daang libo na ang nasawi at nasugatan sa walang saysay na digmaan ng Pilipino laban sa Pilipino, ng mga pulis o military laban sa CPP-NPA. Maliban pa rito ang mga nasirang buhay, trabaho, pamilya at ari-arian. Dagdag dito ang higit na pinsalang dulot ng komunistang rebelyon sa pambansang ekonomiya.

Patuloy na sinasabotahe ng CPP-NPA-NDF ang mga proyektong pangkaunlaran ng pamahalaan at ang pagpasok ng puhunan sa kanayunan. Pinalulubha ng rebelyon ang pagka-atrasado ng bayan, laganap na kahirapan at kawalan ng hanapbuhay. Sinusuportahan pa ng KMU ang pagbagsak ng ekonomiya sa pamamagitan ng walang kadahilanang mga welga na nakadisenyo para matakot ang mga mamumuhunan sa ideolohiya nitong pinag-aaway ang mga kapitalista at manggagawa.

Kung magugunita, ang Pilipinas noon ang pumapangalawa sa Japan sa industriyalisadong bayan sa Asya matapos magupo ang komunistang rebelyon ng mga Huk noong huling bahagi ng dekada 50. Bunga nito, makikitang napakahalaga ng kapayapaan at pagtutulungan sa pag-unlad ng bayan. Ang pagkalat ng ideolohiyang walang diyos na nakabatay sa poot ng CPP ay tumagos sa kalakarang panlipunan - sa pulitika, ekonomiya at kultura.

Sa halip na araro, binhi at traktora ang hawak ng magsasaka, inuudyok ng CPP na humawak ito ng armas. Sa halip na humawak ng makinarya at tumuklas ng modernong teknolohiya ang mga manggagawa ay nagwewelga at nagpopropaganda ang mga ito, at sa halip na mapaunlad ng mga estudyante ang kanilang kaalaman, napagtutuunan nito ang pagpinta sa pader at pag-iingay sa mga demonstrasyon. Sa halip na mapunta ang enerhiya sa produksyon at pagbubuo, nauubos ang pawis at dugo sa alitan at hidwaan. Kaya’t sa halip na umunlad, nananatiling atrasado at lumalalim ang hidwaan sa lipunang Pilipino.

11) Ano ang dapat gawin ng mamamayan?

Ang CPP-NPA-NDF ay kailangang masugpo. Ito ay parang kanser sa lipunan na unti-unting lumalaganap at bumubulok sa kalamnan ng bansa. Napatunayan ng kasaysayan na ang komunistang rebelyon ay hindi mapapawi kung iaasa lamang sa gobyerno, pulis at military sapagkat ito’y usaping pampulitika at panlipunan din. Kaya’t kailangang pakilusin, imulat at organisahin natin ang buong sambayanang Pilipino laban sa CPP-NPA-NDF.

Ating ilantad at tutulan ang mga aktibidad ng CPP-NPA-NDF at ng mga ligal na front organizations nito sa lahat ng pagkakataon sapagkat layunin lamang nilang lokohin at iligaw ang mamamayang Pilipino.

Ilantad natin ang kanilang layuning pag-awayin tayo at pahinain nang sa gayon ay hindi tayo malamon ng kanilang ideoloheya. Ginagamit lamang nila ang mga isyung tulad ng PPA, pagtaas ng presyo ng langis, Balikatan para mabunton ang sisi sa gobyerno at mabigyang katwiran ang ipinaglalaban nila.
Magkaisa tayo at sikapin nating magbuo ng mga organisasyon sa mga barangay kaisa ang iba’t-ibang sektor na tumututol sa komunismo. Agaran nating ilantad at biguin ang mga maniobra at di mapagkakatiwalaang proyekto ng kanilang ligal at hayag na alagad tulad ng Bayan Muna, League of Filipino Students, Anakbayan, Gabriela at KMU. Huwag natin silang hayaang makapasok sa ating barangays, pagawaan, eskwelahan at mga samahan.

Kumbinsihin natin at tulungang makapagpanibagong buhay ang ating mga kakilala, kamag-anak o kaibigang kasapi sa komunistang kilusan. Sabihin natin ang katotohanang hindi interes ng sambayanan ang ipinaglalaban at inaalayan nila ng kanilang buhay kundi interes ng iilan na nais maghari sa pamamagitan ng dahas. Kung talagang nasa puso natin ang bayan, magbuo tayo kaysa manira at magtulungan sa halip na magpatayan.

Makakahango tayo ng aral sa mga Lumad ng Davao. Dahil sa kanilang pagkakaisa, organisadong mamamayan, tuon sa pag-unlad ng kanilang kabuhayan at determinasyon, kanilang naitakwil ang CPP-NPA at mga galamay nito. Sa Bikol, lahat ng pandarahas ng CPP-NPA ay tinatapatan ng mga kilos-protesta ng mamamayan.

Ang MAMAMAYANG AYAW SA KOMUNISTA (MAK) ay naglulunsad ng malawakang pagmumulat ng mamamayan sa kasamaan ng komunismo at sa di makataong katiwalian ng CPP-NPA-NDF. Kailanman, huwag nating hayaang magwagi ang pwersa ng kasamaan.

MAMAMAYANG AYAW SA KOMUNISTA (MAK)Tuesday, March 27, 2007

Political Killings

Volume 1, Series 6 Newsletter Date March 28, 2007

AN ALTERNATIVE VIEW TO THE WAVE OF KILLINGS

MANILA - In the wake of the continuous killing of leftist militants, Bayan Muna and its allied organizations (along with a sympathetic media whose members have also been killed in disturbing numbers) have endlessly pointed to the military as those responsible for the murders. Bayan Muna and Karapatan has cited that it is only the government which has the motive to kill activists who are staunch critics of the administration.

The Usual Suspects

The militant group Bagong Alyansang Makabayan of Bayan recently released 'A Primer on the killings of Activists' culled mostly from reports of Karapatan. Said primer tagged the Armed Forces as the perpetrators, arriving at such a conclusion based on "a study on the means, motives and opportunities." They cite that only the military "has the means of launching such offensives on a nationwide scale."

The military has repeatedly denied responsibility, challenging its accusers to present proof and file charges in the courts. In its rebuttal, it has pointed to, among others, a renewed purge within the Communist movement reminiscent of the hysterical anti-infiltration campaign of the Communist Party of the Philippines (CPP, for brevity) in the 1980's and 1990's.

This piece does not aim to pre-judge the ongoing investigation of the police, nor does it intend to absolve the military of any involvement. But as critics of the military have been allowed to put forward their biased theories that media has readily accepted, other possible angles to the killings have been conveniently set aside, depriving our people of a clearer picture of the developing situation.

The Haunting Communist Purges

Bayan Muna Party-List Reps. Satur Ocampo and Teodoro Casiño have gone to great lengths to dismiss the military's claim of a continuing purge within the CPP. Ocampo calls the suggestion of the CPP purge a 'cruel lie' (at one point presenting a 1987 CPP Central Committee resolution to support his assertion) and considers the issue of communist purging as 'close book'. Casiño on the other hand, wholeheartedly believes in the goodwill and sense of justice of the New People's Army (NPA, for brevity) because when they kill people, he says, they publicly acknowledge it as part of their long-standing policy.

One really cannot fault Teddy Casiño for his consistent admiration and endorsement of the NPA's assassination policy. In his Business World column in Feb 2003 following the execution of former NPA head, Romulo Kintanar, he wrote that the NPA had to kill Kintanar because "unfortunately, the CPP-NPA-NDF is not a state power, it has no regular courts, no jails, no lethal injection facility. Thus, the only way it can impose capital punishment is by gunning down those convicted by its' People's Court'." (As an ardent apologist for the NPA, it would be interesting to hear what Casiño has to say now that the widows of Kintanar and Arturo Tabara have pursued murder charges against his ideological mentor, Jose Ma. Sison.)

While their statements point to the well-known fact that Bayan Muna is one with the CPP-NPA's cause and its armed revolution, no matter how insistently they, or even Gregorio Rosal himself, proclaim that internal purges by the Communist Party of the Philippines are things of the past, paranoia, inscurity and jealousy continue to hound the Philippine communist movement.

Historical Consistency

Purging, justified as a means to expel 'oportunists' and 'counter-revolutionary infiltrators', have historically marked communist governments/movements. After the
Great Purge, Josef Stalin directed the assassination of his former Politburo comrade, Leon Trotsky in 1940 even after the latter was already exile in Mexico four years earlier. To consolidate his hold on power, Mao Tse-Tung of the Chinese Communist Party imprisoned old comrades with Liu Shaoqi dying in a Chinese prison in 1969. The CPP's long-time veneration for Marxist-Leninist-Mao Tse-Tung thought has fueled its own OPLANs Cadena de Amor, Ahos, Missing Link, Takip Silim and Olympia, all of which were in conformity with founder Jose Ma. Sison's ideological role models.

The impact of the communist purges of the 1980's is still strongly felt decades after, especially as the Tiamzon husband and wife dictatorship, Leo Velasco, Jose Luneta, Rafael Baylosis and many other Party personalities have remained unrepentant, unpunished and in power. What began as a 'cleansing' program in 1981 in southern Luzon over reports of infiltration by government agents soon spread like wildfire in the other regions, most notoriously in Mindanao, leading to the killing of at least a thousand of its own cadres, fighters, and trade union, community and youth organizers, plus non-party members, including peasants and church workers.

"The Ahos campaign was widespread anti-infiltration campaign, launched in July 1985. Hundreds and hundreds of cadres, fighters, activists and ordinary peasants were arrested, interrogated and punished without sufficient and strong basis... Torture was extensively used on the fallacious ground that the victims were enemy spies, in a situation that the suspects were guilty even if the suspicion usually stood on the flimsiest grounds... The Ahos campaign was spurred by panic from unproven apprehensions regarding an extensive and long-running infiltration by the enemy. Such apprehensions were buttressed when worries mounted over growing security problems and losses in the countrysides and cities, and at the same time, there had been previous warning from central leadership against a wide network of infiltration." (Excerpts from the CPP 1992 document titled "General Review of Important Events and Decisions <1980-1991>)

And now that ranking leaders and cadres of the CPP are falling one by one, paranoia over infiltration of class enemies is once again haunting the Party. In another confiscated CPP document dated April 7, 2006 entitled "Paglilinis ng Bushfire sa mga Nakapasok na mga Ahente ng Kaaway" the 'Kalihim ng KT-KS' (Komiteng Tagapagpaganap Komite Sentral), of the Secretary of the Executive Committee, Central Committee has ordered a new wave of purges to eliminate suspected infiltrators and place the blame on the government.

Expectedly, Rosal labeled the document "a fabrication" citing government's inconsistent lines on wether "the killings were part of alleged infighting presently going on within the CPP... or the result of a bitter rivalry that has resulted to many killings will be the subject of another article, though attention is invited to the recent case against Sison for the Party directed assassination of former cadres. As for Rosal's denial, know that he is not high enough in the CPP totem pole to merit a voice in Party decision-making. He is merely a 'parrot' of the ideological masters.)

Excerpts from the confiscated document, "Paglilinis ng Bushfire sa mga Nakapasok na mga Ahente ng Kaaway".

"Dapat nating ipagpatuloy ang mga taktikal na opensiba sa buong bansa . . . kasabay sa paglulunsad ng mga taktikal na opensiba dapat din ilunsad ang mga ispesyal na operasyon na tinatarget ang mga ahente ng kaaway na nakapasok sa ating hanay. Bigyan diin sa mga ispesyal na operasyong ito ang paglilinis ng Bushfire at iba pang ligal na organisasyon.

Ito na pinakamainam na panahon para linisin ang Bushfire sa mga pinaghihinalaang mga ahente ng kaaway. Nilulunsad ng rehimeng Arroyo ang makahayop na operasyon para supilin ang mamamayan, ang mga partidong oposisyon, ang mga demokratikong organisasyong masa, ang midya at iba pa. Sa pagsabay ng ating ispesyal na operasyon dito, titingnan ng masa at mga alyado na ang mga berdugo ng kaaway ang may kagagawan sa mga pagpaslang at pananakot sa hanay ng mga ligal na organisasyon." (highlight supplied).

What we have now is a situation where the communists accuse the government of masterminding the political and media killings. Then, to obfuscate their treachery and escape suspicion, they carry out another round of purges and other wild killings that can conveniently be passed on to the government. The party must indeed be delighted with the Commission on Human Rights' pronouncement that "government must be held accountable for the killings of activists and journalists, whether or not military or police personnel were involved." Who can now say whether or not the killing of political organizers, activists and ordinary peasants were part of a Party-orchestrated smokescreen to lay the ground for a cleansing campaign? In the midst of all these killings, who stands to reap the benefits of a national socio-political climate characterized by 'a culture of impunity'?

Motives, motives

The unrelenting wave of killings by militants who have openly opposed the administration, coinciding with the murder of media people have placed the country in the nefarious list of unstable and dangerous nations. US Ambassador Kristie Kenney, as well as diplomats from other countries, including those from the European Union, have expressed concern to Philippine officials over the spate of killings. International groups and media organizations have accorded the Philippines the unenviable tag as "the world's most dangerous place for journalists next to Iraq."

To an administration whose economic programs (and therefore, political survival) hinges on public perception, the favorable outlook of allies and international democratic societies; the confidence of foreign investors on a stable and orderly climate - this government needs these killings like it needs a hole in the head.

With the Philippines receiving warnings and statements of concerns, particularly from the United States government, one simply cannot fathom the logic in Bayan's prepared "Primer on the killing of Activists" which maliciously float a sinister Philippine-US plot based on coincidences. It concocts a high-level conspiracy theory based on a supposed 1960 association between then Lieutenant (now Executive Secretary) Eduardo Ermita and now-US National Intelligence Director John Negroponte. Bayan develops this absurd idea further by citing the simultaneous deployment of the CPP-created 'berdugo' icon, General Jovito Palparan and Negroponte in Iraq in 2004. Indeed, this feeble attempt by Bayan and Karapatan to draw the Americans into the picture is yet another distortion to link the killings with its 'anti-imperialist' , 'anti-West' slogans.

But going back, we ask - In whose interest would a seemingly repressive and chaotic political environment serve? Bayan Muna representatives say that these measures lay the groundwork for a return to authoritarian rule. Such rhetoric is interesting if one were to recall the real events that led to the declaration of Martial Law in the 1970's.

Creating the Revolutionary Situation

The Plaza Miranda bombing on August 21, 1971 was believed by many then, and even now, to be the handiwork of the Marcos administration to quell the political dissenters opposed to his rule.

During the Senate investigation after EDSA I, former ranking CPP members confirmed that it was Communist Party of the Philippines' cadres who lobbed grenades during the miting de avance of the Liberal Party on the orders of Jose Ma. Sison. At the height of the massive public protests against the regime, Sison ordered the bombing to create what he termed as the 'quantum leap' in the national democratic revolution.

As the organized opposition posed a serious challenge to the strongman's rule, Sison knew that Marcos will be blamed for the attack as it will be seen as the regime's attempt to eliminate his political opponents. Such an incident would worsen the factional rift between the Liberal Party and Nacionalista Party, and create "bloody intrigue in the ranks of the ruling class". The attack was then expected to generate massive demonstrations and open rebellion by an enraged citizenry which would necessitate government repressive action to prevent anarchy and preserve peace and order. Sison predicted that such strong arms measures, the declaration of Martial Law, would then inevitably drive the young activists to the mountains into the waiting arms of the revolutionary movement.

The shameful Party decision to bomb Plaza Miranda was deliberate and calculated. It was carried out with the aim of swelling the ranks of the communists who direly needed new recruits to match the coming shipment of high-powered firearms and rocket launchers from Communist China in 1972. The outcome was exactly as the CPP/NPA had expected, except in so far as the 'Oplan Igpaw' arms landing operations was concerned. Unfortunately for the communists, the planned arms landing from M?V Karagatan off the coast of Palanan, Isabela, and off the coast of Bicol onboardM?V Andrea were both intercepted by government soldiers.

The CPP bombing of Plaza Miranda, which continues to be denied by Sison for obvious reasons, shows the CPP's penchant for artificially advancing revolutionary victory by initiating crimes that can be blsmed elsewhere. As shown throughout its history, it is clear that the Communist Party of the Philippines does not necessaritly wait for a revolutionary situation to arise - - - they create that situation.

The perception of a repressive political environment, accentuated by political and media killings, therefore, best serves the objectives of the CPP.

Duplicity and Sympathy

But Ocampo asks "With their resounding victories in the party-list polls, why should Bayan Muna, Anakpawis, and Gabriela Women's Party kill their organizers at the grassroots, municipal, provincial, and regional levels?"

If there are specific interest groups that stand to gain from these killings, ironic as it may seem, it is the party-lists Bayan Muna, Anakpawis and Gabriela that stand to reap a windfall from these political killings. Replacing organizers at the various levels is the least of their worries as these organizations have adopted the same succession mechanisms that have guided the CPP since its inception.

Bayan Muna's "We will no be cowed..." mantra, and its tally board of 'heroes and martyrs' are really aimed at appealing to the sympathies of a conditioned electorate in this coming 2007 election. Filipinos, after all, are known to love the underdog. And unlike other politicians who must rely on voters', name recall, Ocampo and Casiño simply need voters to remember the "Bayan Muna" to be assuered of congressional seats and millions in pork barrel funds. That Ocampo and Casiño are noisiest now as they capitalize the death of their members and Ocampo's arrest for public attention can be appreciated better when their higher political ambitions are considered.

One only has to realize that for communists and its front organizations, no one is indispensable, and often, comrades serve a higher purpose with a glorious death. As the Maoists' national democratic revolution can only be sustained by the continous blood of martyrs, it is often necessary to 'create' martyrs to fire up the haterd and desire for vengeance against perceived perpetrators. Thus, Lino Blas, Jennifer "Maria" Cariño, Melito Glor, Efren Martires, Evelyn Dublin and Valentin Palamine are immortalized in the NPA military formations named in their honor.

But the CPP employs a military ('Sword') as well as a political ('Shield') campaign to wage its protracted peoples' war. This politico-military strategy is what Bayan Muna representatives announce very now and then when they call for the establishment of a broad united front among the different sectors to change the political landscape. As Manila Standard Today columnist Tony Abaya noted, Rep Casiño stated during an ANC interview words to the effect that "the armed and parliamentary struggles are two facets of the same movement and spring from the same worldview." The Sword and the Shield.

It is, therefore, not surprising that for all the promise of "New Politics and Politics of Change", Bayan Muna representatives (like the opportunist trapos that they loathe) can never take it upon themselves to denounce the extortionist NPA from imposing their so-called 'Permit To Campaign' (PTC) fee from candidates seeking public office.

1. Does this indifference spring from the known fact that in the 2001 and 2004 elections, the NPA not only exempted Bayan Muna from paying their 'revolutionary tax' but campaigned for them as well? (Note: For the 2004 elections, former Bayan Muna representatives Liza Masa and Crispin Beltran ran under tha Gabriela and Anakpawis party-lists, respectively, allowing two other unknowns to move into their seats and their 'pork barrel' allocations. Like Bayan Muna's exemption, NPA's did not compel Gabriela and Anakpawis to pay 'revolutionary tax.')

2. Unlike Bayan Muna, other party-lists like Akbayan, Anak Mindanao, Association of Philippine Electric Cooperatives, Butil and Sanlakas have asked the NPAs to stop their extortion activities, as they compel the candidates to be corrupt when they get elected to recover their expenses in paying the PTCs. As a direct beneficiary of the NPA's selective imposition of 'PTC' fees, is it any wonder why Satur Ocampo did not support efforts by his colleagues in the Lower House to criminalize the NPA's Permit-To-Campaign?

3. Was the Akbayan Party-List Rep Etta Rosales' authorship of House Bill 6581, otherwise known as the anti-Permit to Campaign (PTC) bill, the basis for her being branded as a 'counter-revolutionary' and her inclusion in a virtual CPP hit list published in the december 2004 issue of the CPP official organ, Ang Bayan?

But going back, why would it benefit the CPP and Bayan Muna to have some of its members dead? In much the same way that the communists needed to create a 'berdugo' icon to put a face to its enemies, the CPP incessantly strives to create icons and rallying symbols to galvanize anti-government sentiments towards a common objective - to demonize the government, accelerate its downfall and transition to a dictatorship of the Party proletariat.

Thus, when Satur Ocampo and Bayan declared their assassinated members as "heroes and martyrs of the New Politcs and Politics of Change," one can say that they were simply being consistent with Party pronouncements. After all, for the families of the thousands of victims of the Ahos, Missing Link, Olympia and other Party-sanctioned purges, the Communist Party of the Philippines consoled them with the thought that their sons, daughters, fathers and mothers were declared by the Party as "martyrs of the revolution."

Means and Opportunity

Having established a motive aligned with the CPP's end-objectives, neans and opportunity come easily for the CPP. Karapatan's Primer single out the Philippine military as the organization with "the means of launching such offensives on a nationwide scale." What Karapatan intentionally omits is the NPA's boasting of "a sum total of at least three divisions or nine brigades or 27 battalions of full-time Red fighters with high-powered rifles . . . augmented by tens of thousands in the people's militias and further on by hundredsof thousands in self-defense units of the mass organizations." While largely propaganda, the NPA's capabilities and capacity for terror tactics should not be ignored. With its geographic spread; the urban poor communities that provide safe havens partisan operations; its marked propensity for killing unarmed civilians, including children and their first-hand knowledge of the routines, location and other vulnerabilities of erstwhile comrades, make elimination and forced disappearances so much easier to accomplish for the NPA.

The communists have likely evolved their methods, learning lessons from the purges of the 1980's. Survivors of previous anti-infiltration campaigns revealed that those targeted for assassination were lured by invitations to, say, an emergency meeting, a conference, a cultural presentation, or an exposure program in a guerilla zone. Perhaps, this time, the NPAs do not have the patience anymore for the "flag ceremony" and "Penpen de Sarapen" rituals that humiliate victims before the ultimate punishment. In the past, guns were rarely used in executions so as not to betray the location of the NPA camp. Today, a public execution that mimics 'military-like precision' is necessary to portray government involvement, or at the very least, government helplessness against lawlessness.

Indeed, communist hitmen have become more efficient, but in a sense, more humane. They have developed less cumbersome methods by foregoing with "stabbing just below the armpit of in the shoulder near the base of the neck so victims would die quickly". Executions remain to be carried out swiftly with no regard for due process. As shared by a former cadre, the concept of due process was viewed as bourgeois. "It's a luxury that can be afforded under normal conditions, but not in a guerrilla war. The survival of the Party was more important."

In Search of the Truth

As militant groups have called on the government and independent groups to put a stop to the killings, it would be the interest of the truth for these organizations, as well as the family of the victims, to make the Communist Party of the Philippines account for the those they have punished for being counter-revolutionaries, enemy spies, “pseudo-reformists”, “clerico-fascist elements posing as civil society advocates”, “NGO racketeers” and others with ’debts to the people’.

It is worthwile to recall the Jan 02, 2004 Editorial of Philippine Daily Inquirer entitled ‘Cannibal Revolution’-

“Despite upholding an ideology that purports to explain the world in a materialist and scientific fashion, the communist leadership has not come up with anything remotely scientific to explain the bloody purges. It has basically responded to the issue either with silence or denial, either way a most un-clinical, unscientific approach.

Ah, but it has acted quite scientifically and deliberately in pinning the blame on others. In what should be a classic case of spinmeistering, aboveground organizations connected with the communist movement launched a campaign at the height of the purges to press the government to release information about the so-called “desaperacidos”-leftist activists who had suddenly disappeared from public view allegedly because of military and police illegal detention or summary execution. But as the Inquirer special series shows, the campaign merely led kin of the victims on a wild goose chase, and camouflaged the truth about the disappearances: the widening killing fields of communist purges.

But the bloody purges cannot be dismissed… The continued silence, evasion and worse, disinformation and revisionism by the communist bosses will merely mean two things: first, that purges and executions are the way of life in a movement that purports to be enlightened and “scientific”; and second, that the communist-owned executions of former members who chose the option of peace—such as Romulo Kintanar, Popoy Lagman and Hector Mabilangan- had been prefigured early on by the arbitrary killings of Cadres and other members whose only sin was to invite the merest suspicion about their loyalty. Indeed, the revolution devours its own children."

For its part, Karapatan, supposedly a Church-based human rights group that values human life is also challenged to be unbiased in its human rights reporting. Surely, its tally of victims is an incomplete list if we are to include the documented cases of murder by the NPAs of thousands of ordinary civilians, peasant-leaders and even other progressive militants from the left who have rejected the absolutist worldview of the CPP. As the CPP-NPA asserts that they do not subscribe to the Constitution of the Republic, it is groups like Karapatan that are called upon to rein on ideologically-intolerant non-state actors like the CPP-NPA to respect human rights from within its ranks as well as from other groups of the Philippine left. Karapatan’s continued silence on the human rights record of the CPP-NPA, and its single-mindedness in compelling state forces to be accountable are the reasons why it can not shrug off the belief that it is a front organization of the communists.

As the bearer of truth, it is also hoped that media, whose own members may have been included in the CPP hit list, will be more probing of the incidents and not blindly swallow communist propaganda. Media should impose the same standard of scrutiny and accountability that it exacts of government to those who oppose government as well. Anything less is a dishonor to the memory of their fallen colleagues and progressive activists who offered their lives to the cause of truth, freedom and democracy.

Saturday, March 17, 2007

NPA SHOT DEAD 2 POLICEMEN

Volume 1, Series 5 Newsletter Date March 16, 2007
NPA SHOT DEAD TWO POLICEMEN

CAMP RAFAEL C. RODRIGUEZ, LIBERTAD, BUTUAN CITY. Two policemen of Lianga, Surigao del Sur shot dead yesterday evening. Police Provincial Director, PSSUPT ALEX EDERA GA identified the victims as SPO1 Roque M. Lobo and PO2 Edmun Abarta, both assigned with Lianga Municipal Police Station. The two while eating at Edwin Galan Restaurant from a beat patrol, three (3) unidentified persons believed to be members of SPARU unit of the CPP-NPA approach them and without any apparent reason shot them at close range with the use of cal.45 pistol hitting their heads and different parts of their body which resulted to their untimely death. Two (2) issued M16 rifles and two (2) cal.45 service pistols of the two were carted away by the perpetrators. Elements of Lianga MPS responded to the crime scene and recovered nine (9) empty shells of cal.45 pistol.

Caraga police force strongly condemned/denounced to the highest level the recent atrocity initiated by the New Peoples Army (NPA) to police authorities in the region. Caraga PNP Regional Director PCSUPT ANTONIO DATOR NAÑAS clarified that the main task of the police in the municipalities mainly focus in maintaining the peace and order of the locality and that they are no combatants worthy of such barbaric act.

Relatedly, December last year, RD NAÑAS and Bishop Juan De Dios Pueblos during the Press Conference help at PRO XIII, Conference Room strongly condemned the use of landmines by the NPA in two separate places that killed two policemen and wounding other two. The following incident is a clear violation of the International Humanitarian Law. PINSP ENRICO B. BAMBA, Chief of Police of San Luis Municipal Police Station and SPO2 Espiridon Panganduyon Palma Sr, died instantly following explosion of landmine in San Luis, Agusan del Sur. The two on board a single motorcycle from a prophylactic patrol together with the elements of 29IB, Philippine Army, and upon reaching at Sitio Bayanihan, Barangay Robaco of said municipality at 2:30 pm on December 20, 2006 was hit by a landmine and subsequently ambushed by undetermined number of Communitist Terrorists. Other convoy motorcycles with police and army personnel engaged the enemy who hastily fled to unkown direction after the incident. Days after the incident, joint PNP elements from Regional Intelligence Division (R2) of Police Regional Office 13 led by PCI RUBEN DELOS SANTOS with four members on board in a service Tamaraw and PNP members of Malimono MPS led by PINSP RODNILO E GIER on board three motorcycles was ambushed by undetermined number of Communist Terrorists. The government troops were conducting occular investigation at Barangay Cansayong relative to the ransacking incident in the house of Malimono Mayor Clemente Sandigan by the NPA carting two long firearms. The group while on their way back to Malimono MPS, and upon reaching Barangay Punta Cawayan of said municipality at 4:00 PM on December 22, 2006, a landmine planted on the road by the NPA explode and were subsequently ambushed by the NPA. Firefight ensued more or less 20 minutes, afterwhich the enemy withdrew. Unfortunately, two policemen (SPO1 Cayasa and PO3 Ribomapil Mula) were wounded in action and were immdediately broguth to the hospital for medical treatment. Recovered in the area were 30 meters electrical wire color black and debris of PVC pipe used in planting landmine.

Thursday, March 15, 2007

KATAPPAT

Volume 1, Series 4 Newsletter Date March 15, 2007

KATAPPAT DISPUTES REPORT OF COMMITTEE TO PROTECT JOURNALISTS-ASIA COORDINATOR
An official of the NGO - Kapatiran ng Tagapangalaga ng Pampubliko at Pribadong Ari-arian at Tao (KATAPPAT), Fernando Galot, condemned the declaration of Robert Dietz, Asia Coordiantor of the New York based - Committee to Protect Journalists describing the Philippines, along with Aghanistan, as Asia's most dangerous places for journalists. "It was such an illogical description considering that media personalities in the Philippines are freely moving aound day or night", remarked the official.
According to the report of Dietz, 55 journalists were killed worldwide, in direct connection to their work in 2006 and another 30 deaths were being invesigated to determine whether they also were linked to the journalist's work. He added that the number of journalists jailed worldwide also rose to 134 in 2006.
Notwithstanding the record showed by Dietz, he has no right to tag the Philippines as one of the most dangerous places in Asia for journalists because he has no factual basis for that accussation. In this country, not one journalist is being imprisoned in line with his/her profession. Reporters can openly roam around the archipelago to interview people and cover political, social, economic and security arenas without any restrictions.
While it is true that a number of journalists were slain in the Philippines, the government investigated all the cases which in most instances, led not only to the identification of the suspects, but to their arrests. Notably, most cases were not connected to the newsmen's work but rather, on personal reasons.
Galut said that Robert Dietz should visit the country and see for himself that the information he obtained from whatever source was purely misleading. "He should come to the Philippines and personally observe the real situation. Absolutely, he will find out that his report was malicious and false".

INPILTRASYON NG PARTIDO

Volume 1, Issue 2 Newsletter Date February 7, 2007

INPILTRASYON NG PARTIDO SA
HANAY NG KABATAAN-ESTUDYANTE

Ang Papel ng Kabataan-Estudyante sa Rebolusyon

Kahalagahan:
Ang kabataan at estudyante ang pinakamarami sa populasyon ng Pilipinas at karamihan ay nabibilang sa uring mangagagawa at magsasaka. Ang pag-organisa at pagmomobilisa sa kanila ay ang pagsisiguro sa tuloy-tuloy na daloy ng mga tagapagmana at taga-pagpatuloy sa Rebolusyong Bayan.
Rebolusyong Kilusang Kabataan-Estudyante

Ang kilusang ito ay pumupukaw, nag-oorganisa at nagpapakilos sa kabataan-estudyante para sa pagsulong ng pambansang demokratikong rebolusyon. Mahigpit itong nakikipag-isa at kumakawing sa kilusan ng masang manggagawa at magsasaka.

Mga Halimbawa:

School based organizations
Community based organizations
Underground or NDF Allied Organizations (ex. League of Filipino Students)

Ang mga Partikular na Tungkuling ng RKKE
- Buuin ang pambansang demokratikong organisasyong masa sa hanay ng kabataan-estudyante.
- Gampanan ang mahalagang papel sa pagsusulong ng kilusang propaganda para sa pambansang
demokrasya. Mag-aral ng Marxismomo-Kaisipang Mao-Zedong.
- Tumungo, makisalamuha, makipag-isa sa masang manggagawa at magsasaka.
- Itaguyod at ipaglaban ang mga partikular ng kahilingan at kapakanan ng masang estudyante.
- Lumahok sa armadong pakikibaka at sumapi sa Bagong Hukbong Bayan (NPA).
- Tumulong sa pagbubuo ng pambansang nagkakaisang prente at sa pagkabig sa panggitnang pwersa.

Ang Hakbang-hakbang na Pag-oorganisa at Pagpapalawak sa Paaralan

- Walang pagsisiyasat, walang karapatang magsalita” - Mao Zedong: unang hakbang ng pag-oorganisa sa paaralan.
- Makita ang galaw ng mga uri ng tunay na buhay sa paaralan.
- Makita and aktwal na kalagayan at suliranin, positibong salik sa pag-oorganisa at rebolusyong kasaysayan, at pang-unawa kung paano aktuwal na umiiral ang mga reaksyunaryo at kontra-rebulusyonaryong mga ideya, patakaran at aktibidad nito.
- Ang panimulang pag-organisa ay isinasagawa sa pamamagitan ng pangangalap ng mga kontak sa paaralan at aktwal na paglubog at pakikisalamuha sa masa at mga institusyon sa paaralan.
Pagbou ng grupong pag-oorganisa (GP) at Komiteng pang organisa sa eskwelahan

Ang grupong pang-organisa (GP)
1.Ito ay binobuo mula sa ahente ng elemento mula sa masa na binubuo mula sa 3-5 na katao
2.Mga katagian:
- Ang masang nag-oorganisa ay tuwirang pinapasapi sa rebolusyonaryong organisasyong pang masa.
- Ito ay binubuo mula sa dibisyon ng mga uri o sector sa iba`t ibang bahagi ng kolehiyo o departamento ng paaralan.
- Mula sa pagpaprami sa sarili sa paglalahad ng saklaw
3.Naguugnay mula sa partido sa malawak na mesa

Ang kometeng Pang-organisa sa Eskwelahan

1.Binubuo sa paaralang mayroon ng pang-taguyod sa GP.

2.Mga tungkulin:

- Pamunuan at pakilusin ang mga GP.
- Patuloy na pailalim na pagsisiyasat sa paaralan
- Paunlarin ang pagtatransporma ng mga tradisyonal na organisasyon
- Pasiglahin ang mga akosasyon
- Paunlarin ang pag-aaral sa linya ng pambansang demokrasya at MLKMZ.
3. Ito ay nakatuon sa pagpapalawak ng saklaw ng organisasyon.

Ang grupo sa Organisasyong Masa
1. Partikular na GP at tanging lihim na pormasyon na binubuo sa loob ng mga organisasyong masa at mahahalagang legal na tradisyunal na organisasyon
2. Pinatutupad nito ang mga sumusunod:
- Paglalatag ng pinakamalapad na maaring lihim na Bag-as
- Pagpapatupad ng mga plano at patakaran ng Partido.

3. Direksyon ng Pag-unlad ng GOMA
- Isang transisyong tungo sa pagtatayo ng Bag- as ng partido.
- Pagpapalawak ng mga reblusyonaryo sa loob ng mga hayag na organisasyon.
- May pagbabalanse sa pangangailangan ng pagpapatatag ng hayag na organisasyon at pagpapalawak sa saklaw ng pag-oorganisa sa buong paaralan. - MAK


Si KAT-KAT RAMOS isang estudyanteng nalasaon ang isipan ng LFS at ANAKBAYAN. Noon, masigla, puno ng PANGARAP . . . . . . Si KAT- KAT RAMOS, Ngayon sa kuko ng mga komunistang NPA, wala ng PAG-ASA. . . . . . . Nananaghoy ng KATARUNGAN.


PANAWAGAN SA MGA KABATAAN AT ESTUDYANTE!

HUWAG MAGPALINLANG SA MGA KOMUNISTANG CPP/NPA/NDF,

TUTULAN ANG INPILTRASYON NG MGA KOMUNISTA SA HANAY NG MGA MAG-AARAL!